Wujiang District, Suzhou, Ջիանսսու, Չինաստան+86-512-63263671

Ցուցահանդեսի ցուցադրում

Այցելեք մեր ժապավենները եւ ստուգեք մեր ժապավենի որակը: Խմեք մի բաժակ սուրճ մեզ հետ եւ եկեք խոսենք ժապավենների կիրառման մասին: Եվ, ի դեպ, ընդլայնել ձեր բիզնեսը եւ ձեր շահույթը: